25-lecie Centralnej Diakonii Życia

25 lat temu (1981 r.) Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał w ramach Ruchu Światło–Życie Diakonię Życia. Jej zadaniem jest służba na rzecz godności osoby, płciowości, integracji seksualnej, budowania relacji międzyludzkich, odpowiedzialnego rodzicielstwa walka z pornografią oraz zaangażowanie w służbę życiu od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
W chwili powołania Diakonii Życia, w 1981 roku, obowiązywała ustawa dopuszczająca aborcję praktycznie bez żadnych ograniczeń. W naszej służbie w obronie życia mogliśmy jedynie w pojedynczych sytuacjach próbować powstrzymywać działania zagrażające życiu najmniejszych obywateli.
Dziś polskie prawo chroni życie ludzkie od chwili poczęcia. Choć nie jest to ochrona pełna, nie sposób jednak nie być wdzięcznym za tak ogromną zmianę, jaka dokonała się w naszym ustawodawstwie.
Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność wobec wszystkich, którzy zmiany te przeprowadzili i się do nich przyczynili. Dziękujemy posłom i senatorom, którzy zgłosili inicjatywę ustawodawczą i głosowali za przyjęciem obecnie obowiązującej ustawy. Dziękujemy tym wszystkim, którzy następnie przeciwstawili się niekorzystnym próbom zmiany ustawy. Dziękujemy panu prezydentowi Lechowi Wałęsie, który zgłosił weto wobec projektu zmian. Dziękujemy Trybunałowi Konstytucyjnemu pod przewodnictwem pana prof. Andrzeja Zolla, który zmianę ustawy uznał za sprzeczną z Konstytucją i podkreślił, że Konstytucja gwarantuje ochronę życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju. Dziękujemy wszystkim obrońcom życia za lata cierpliwej modlitwy, ofiar i różnorakich działań.
Dziś służba na rzecz życia może w większym stopniu skupiać się na pomocy kobietom i rodzinom, które są również ofiarą aborcji. Dziś też trzeba wskazywać na konieczność poszanowania życia ludzkiego na każdym etapie jego ziemskiego rozwoju — od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy wspierać wszystkie działania na rzecz życia i prosimy o to wszystkich ludzi dobrej woli.