O nas

GENEZA DIAKONII ŻYCIA

Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie powołał do istnienia Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki w 1981 r. Jest ona jedną z diakonii, które wyrosły z 9. Drogowskazu Nowego Człowieka i przynależy do dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Działalność Diakonii Życia jest odpowiedzią na apel Pawła VI, skierowany w Encyklice „Humanae Vitae”: „Pragniemy też zwrócić uwagę (…) na konieczność tworzenia klimatu sprzyjającego czystości tak, aby dzięki pełnemu przestrzeganiu zasad porządku moralnego, prawdziwa wolność zapanowała nad swawolą.”
Poprzez naszą posługę chcemy przyczyniać się do tworzenia owego „klimatu sprzyjającego czystości”, zarówno wśród młodzieży – starszej i młodszej, jak i wokół nas, w naszych środowiskach.
„Wśród owoców (…), niezwykle cenny jest ten, że sami małżonkowie często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń. Dzięki temu w szerokich ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której równi usługują równym.”
Z racji posługi Diakonia Życia jest członkiem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Pomysł założenia Diakonii Życia w Archidiecezji Krakowskiej zrodził się w 1997 r., jednak wtedy nie było chętnych osób, które chciałyby się włączyć w to dzieło. Dopiero rekolekcje wakacyjne w 2001 r. przyniosły pierwszych kandydatów do Diakonii. Obecnie liczy ona ok. 20 osób.
Nasze istnienie rozpoczynaliśmy jako diakonia młodzieżowa, studencka. Obecnie coraz więcej wśród nas małżeństw, które służą zarówno prelekcjami jak i świadectwem własnego życia.
Patronką Diakonii Życia Archidiecezji Krakowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, której relikwie zostały przekazane Diakonii w 2004 r.
Celem Diakonii jest kształtowanie właściwych postaw w zakresie przeżywania daru płci, przyjaźni, ukazanie sensu czystej i odpowiedzialnej miłości oraz budzenie pozytywnej atmosfery wokół początków życia ludzkiego i głębokiej świadomości daru życia. Zadanie to osiąga się najpierw poprzez świadectwo osobistej postawy, do czego zobowiązuje znak Fos-Dzoe.

 

FORMACJA DIAKONII ŻYCIA

Dla osób, które pragną włączyć się w posługę Diakonii Życia przeznaczona jest Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia (ORDŻ), czyli 8 dniowe rekolekcje specjalistyczne. Uczestniczą w niej osoby, które ukończyły formację podstawową oraz 19 lat. W przypadku małżeństw z Domowego Kościoła wymagane jest ukończenie l roku formacji oraz udział w kręgu rodzin.
Rekolekcje te pozwalają zapoznać się z treścią i metodami posługi Diakonii Życia. Są zaproszeniem do formacji na etapie diakonii.
Podejmowane tematy: powołanie i służba, godność osoby ludzkiej, kobiecość i męskość, samoakceptacja, umiejętność porozumiewania się, budowanie relacji międzyludzkich (koleżeństwo, przyjaźń, miłość), dar spotkania, problem samotności, czystość jako wartość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu, miłość oblubieńcza i odpowiedzialne rodzicielstwo, Naturalne Planowanie Rodziny, krytyczna ocena antykoncepcji, pornografia, problemy homoseksualizmu, przyczyny i skutki aborcji, funkcjonowanie ustawy antyaborcyjnej, inne zagrożenia życia (eutanazja, klonowanie), zaangażowanie w posługę życiu (obrona życia).

 

Spotkania diakonii odbywą się zasadniczo raz w miesiącu. Elementy spotkania to: modlitwa, jeśli to możliwe wspólna Eucharystia, dzielenie się posługą, planowanie posługi, dokształcanie się (uczenie się głoszenia prelekcji lub spotkanie z osobą z doświadczeniem w podejmowanej służbie), formacja wewnętrzna (według potrzeb członków danej grupy, często według materiałów formacyjnych dla animatorów).
Na co dzień osoby z DŻ trwają w formacji swoich grup parafialnych, niektórzy nadal są animatorami małych grup, moderatorami świeckimi wspólnot, czy też podejmują w Ruchu inne diakonie na szczeblu parafialnym, diecezjalnym, czy centralnym. Uczestniczą w formacji przynależnej podejmowanej funkcji. Małżonkowie formują się w Kręgach Rodzin.

 

Diakonia Życia organizuje warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, kursy dla prelegentów.
Członkowie Diakonii Życia zobowiązani są do ukończenia Studium Teologii Rodziny oraz Kursu Naturalnego Planowania Rodziny. Często kończą również państwowe kursy uprawniające do podejmowania funkcji np. nauczyciela wychowania seksualnego w szkołach.

 

Raz w roku (w okresie zimowym) członkowie Diakonii Życia uczestniczą w obowiązkowych rekolekcjach -OJDŻ, na których podejmowana jest problematyka życia wewnętrznego i są one zawsze związane z hasłem roku. Oaza Jedności Diakonii Życia trwa 3 dni.

 

Być może nie jest to element formacyjny ale niewątpliwie dobrze wpływa na jedność i bliskość osób, które podejmują tę samą służbę w Kościele. Mowa tu o tzw. Labach czyli wspólnym wypoczynku. Ważne jest, aby osoby, które podejmują diakonię, spotykały się nie tylko na bazie obowiązku, ale by od czasu do czasu wspólnie odpoczywały. Stąd zrodziła się idea spotkań nieformalnych – przy kawie, na wspólnym oglądaniu filmu, a także podczas wspólnych wyjazdów. Wypoczynek bowiem służy pogłębieniu daru spotkania, wzajemnej przynależności i odpowiedzialności za siebie.

 

POSŁUGA DIAKONII ŻYCIA

 • prowadzenie i praca w poradniach życia rodzinnego, NPR;
 • prowadzenie kursu NPR według metody Rötzera;
 • prelekcje w różnych środowiskach (grupy oazowe, młodzieżowe, szkoły);
 • prowadzenie kursów dla prelegentów z dziedziny pro-life;
 • propagowanie dzieła Duchowej Adopcji;
 • propagowanie Klubu Przyjaciół Życia Ludzkiego;
 • praca w telefonach zaufania;
 • posługa w ośrodkach adopcyjnych;
 • praca w domach samotnej matki;
 • audycje w różnych rozgłośniach radiowych oraz wypowiedzi, wywiady, audycje w telewizji (ogólnopolskiej i w stacjach lokalnych);
 • nauczanie w szkołach przedmiotu Przygotowanie do życia w rodzinie;
 • Oazy Modlitwy poświęcone tematom Diakonii Życia;
 • współpraca z Duszpasterstwem Rodzin;
 • walka z pornografią (w Poznaniu akcja przy udziale władz miasta);
 • indywidualna pomoc osobom zagubionym i poranionym;
 • zaangażowanie w życie społeczne i polityczne;
 • organizowanie obchodów święta Młodzianków i Dnia Świętości Życia;
 • rozprowadzanie materiałów pro-life (w tym własnego autorstwa kaset wideo „Jestem człowiekiem” i audio „Nasze dziecko dojrzewa”);
 • włączanie się w ogólnopolskie akcje pro-life, w protesty społeczne;
 • w Poznaniu założenie i prowadzenie poradni psychologicznej dla osób po stracie dziecka;

Szczególnym dziełem podejmowanym przez Diakonię Życia jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego śmiercią w łonie matki. To dzieło głównie proponowane jest uczestnikom rekolekcji III stopnia ONŻ.
Diakonia Życia włącza się w diecezjalny Dzień Świętości Życia w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Członkowie Diakonia Życia z poszczególnych diecezji kontaktują się ze sobą poprzez internetową listę dyskusyjną Vitalis.

Diakonia nie zamyka się tylko na siebie, chce służyć innym, dlatego jest otwarta i gotowa spotkać się z każdą wspólnotą parafialną i podjąć tematy związane z posługą na rzecz życia.

 

STRUKTURA W DIAKONI ŻYCIA

Ze względu na bardzo szeroką tematykę podejmowanych przez Diakonię Życia problemów, zorganizowano podział Krakowskiej DŻ na Sekcje. Obecnie jest 5 sekcji:

DUCHOWA ADOPCJA
INTERNETOWA
KAROLINKA
NPR
PRELEGENCI
REDAKCYJNA

Członkowie Diakonii wybierają jedną lub kilka sekcji, których tematyka ich szczególnie interesuje i podejmują pracę w tematach. Członkowie poszczególnych sekcji dodatkowo spotykają się ze sobą poza ogólnymi spotkaniami Diakoni Życia.      Nasza Diakonia posiada także PWDŻ (Panel Wewnętrzny Diakonii Życia), jest to forum, czat i lista dyskusyjna, dostępne dla członków Diakonii. PWDŻ służy nam do częstej wzajemnej komunikacji, dyskusji i rozwiązywaniu problemów z którymi się spotykamy.