Centralna Diakonia Życia

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał do istnienia Diakonię Życia w 1981 roku.
Inspiracją do naszej posługi są słowa Ojca św. Jana Pawła II: „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych”.

POSŁUGA NA RZECZ ŻYCIA
Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by w Ruchu Światło-Życie prawidłowo były przeżywane sprawy związane z płciowością, miłością, obroną życia i by Ruch w tej dziedzinie podejmował posługę. Chcemy czynić to poprzez:
• prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
• podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;
• organizowanie rekolekcji, oaz modlitwy, warsztatów dla członków Ruchu;
• przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;
• inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
• wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
• inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.
Pragniemy, by nasza posługa była głoszeniem radości życia i uwielbieniem Boga – dawcy życia.
„Musimy mieć świadomość, że jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia. To, co jest posłaniem tej diakonii, staje się przedmiotem sporów we współczesnym świecie: zachowanie piękna czystości przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tu przede wszystkim konieczne jest nasze odważne świadectwo i głoszenie prawdy” (ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, słowo programowe na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w roku 2010)
FORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO POSŁUGI
• spotkania formacyjno-szkoleniowe Diakonii
• uczestniczenie w życiu Ruchu Światło-Życie w diecezji (praca w grupie formacyjnej; małżonkowie w kręgach Domowego Kościoła)
• Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia
OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA
• coroczne ośmiodniowe rekolekcje połączone ze szkoleniem
• zawsze w pierwszej dekadzie sierpnia
• co roku w innym rejonie Polski
• zapraszamy młodzież po ukończeniu formacji podstawowej, małżeństwa (przynajmniej po oazie rodzin I st. zapewniamy opiekę nad dziećmi) i dorosłych
TEMATY PODEJMOWANE NA ORDŻ
• godność osoby ludzkiej;
• kobiecość i męskość;
• samoakceptacja;
• umiejętność porozumiewania się;
• budowanie relacji międzyludzkich (koleżeństwo, przyjaźń, miłość);
• problem samotności;
• czystość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu;
• pornografia;
• problem homoseksualizmu;
• odpowiedzialne rodzicielstwo;
• naturalne planowanie rodziny;
• krytyczna ocena antykoncepcji;
• przyczyny i skutki aborcji;
• funkcjonowanie ustawy antyaborcyjnej;
• inne zagrożenia życia (eutanazja, klonowanie);
• zaangażowanie w posługę życia;